PT - Kết nối mọi ý tưởng

Dịch vụ

Hổ trợ kỹ thuật

Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác hổ trợ kỹ thuật sau bán hàng

[ Xem tiếp ]

Thiết bị chấm công bằng vân tay

Thiết bị dùng cho các công ty có số lượng CBCNV lớn và giờ giấc thường xuyên thay đổi và theo ca.

[ Xem tiếp ]