PT - Kết nối mọi ý tưởng

Cho thuê máy công nghiệp thương mại và khoa học

Máy chà sàn CN

Chức năng: đánh bóng sạch bề mặt bẩn của các lọai sàn gạch và giặt thảm.

[ Xem tiếp ]

Cho thuê máy công nghiệp, thương mại và khoa học

Cho thuê máy móc chuyên dùng trong công nhiệp

[ Xem tiếp ]