hằm đáp ứng nhu cầu truy cập Internet của các sinh viên trong các khu KTX vốn thiếu thốn nhiều mặt về cơ sở hạ tầng, Chúng tôi đã phát triển một giải pháp kết nối thuận tiện phục vụ nhu cầu học tập và giải trí cho nhiều đối tượng. Giải pháp dựa trên nền tảng là kết nối không dây Wifi, kết hợp các điểm truy nhập trong nhà và ngoài trời.

Giải pháp

Giải pháp truy cập Wifi cho trường học và ký túc xá