PT - Kết nối mọi ý tưởng

Tối ưu mạng

TỔNG ĐÀI NỘI BỘ


GIẢI PHÁP THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP

 

Ø    Ngày nay, một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp không thể thiếu một Tổng Đài Nội Bộ.

 

Ø    Tổng đài nội bộ giúp giảm chi phí thông tin cho Doanh Nghiệp.

 

Ø    Việc thông tin giữa các phòng ban trong Công ty dễ dàng không tốn chi phí.

 

Ø    Các máy điện thoại trong Công ty dùng chung các đường dây điện thoại của Bưu Điện.

 

Ø    Tự động định tuyến cuộc gọi vào các dịch vụ điện thoại đường dài giá rẻ (VoIP).

 

Ø    Thời gian đàm thoại của nhân viên được kiểm soát, hạn chế những cuộc điện đàm quá dài.

 

Ø    Việc thông tin với bên ngoài sẽ được lập trình cho phép sử dụng thích hợp đúng chức năng công việc.

Hãy liên hệ chúng tôi để có giải pháp tốt nhất cho bạn!