PT - Kết nối mọi ý tưởng

Lắp đặt và hổ trợ kỹ thuật

Lắp đặt các thiết bị viễn thông

Thi công Lắp đặt trạm BTS và các công trình Viễn thông khác.

[ Xem tiếp ]

Thi công lắp đặt trạm BTS

Thi công lắp đặt trạm BTS cho các mạng đi động, có độ ngũ chuyên nghiệp và có giấy phép hành nghề ....

[ Xem tiếp ]