PT - Kết nối mọi ý tưởng

Lắp đặt và hổ trợ kỹ thuật

Lắp đặt thiết bị điện tử

Lĩnh vực Dịch vụ là một trong lĩnh vực Công ty đang định hướng đầu tư phát triển lâu dài và chuyên nghiệp hóa.

[ Xem tiếp ]