PT - Kết nối mọi ý tưởng

Sản xuất điện tử

Thiết bị chấm công bằng vân tay

Thiết bị dùng cho các công ty có số lượng CBCNV lớn và giờ giấc thường xuyên thay đổi và theo ca.

[ Xem tiếp ]

1 2 Cuối