PT - Kết nối mọi ý tưởng

Trạm phát sóng

Nhà trạm BTS Shelter ( dạng Container)

Nhà trạm dạng Shelter rất thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả kinh tế

[ Xem tiếp ]

Tram phat song

Lắp đặt hoặc cho thuê các loại trạm BTS outdoor dùng cho các khu công nghiệp hoặc trên nóc nhà

[ Xem tiếp ]