PT - Kết nối mọi ý tưởng

Sản phẩm

Fan-out patch Cords

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mô tả:

Dây nhảy quang bó 8, 16, 24 sợi có đánh số thứ tự trên sợi dây

Chi tiết sản phẩm: