PT - Kết nối mọi ý tưởng

Sản phẩm

MCU KDV 8000A/B

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mô tả:

Hỗ trợ tối đa 64 điểm đầu cuối SD/HD

Chi tiết sản phẩm:

Hỗ trợ tối đa 64 điểm đầu cuối SD/HD
- Mã hóa AES 128 bit.
- Băng thông hỗ trợ: từ 112 Kbps đến 8 Mbps.
- Giao diện mạng: 8x10/100MBaseT ports, 2x1000MBaseFX ports (optional)
- Chức năng triệt nhiễu, triệt tiếng vọng, chống mất gói...